Педагогічний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»